1.4-1.5.1016

  
 ngày nào cũng cố gắng không nghĩ tới. tại vì tốn công sức chẳng đi đến đâu.

ngày nào cũng cố gắng nghĩ tới chỉ một chút, vẫn là giữ lại một chút. sợ rằng nếu không não cá, một ngày thức dậy, sẽ không còn nhớ anh là ai, không còn nhớ những ngày đã thích anh nhiều đến vậy. 

 1 tháng rồi. nhanh ghê. đến một ngày sẽ không còn có thể đếm được nữa. 

đừng. quên . hi vọng vậy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s